Kattebel

» Boomgaard Beinum zoekt donateurs

Dit is een bericht van de vrijwilligers van Boomgaard Beinum  

Lees verder   Drie reacties |

« Bladafval herfst 2014… | Home | Boomgaard ontwaakt ui… »

Omvorming openbaar groen

Zondag 04 Januari 2015 at 4:22 pm.

De gemeente gaat, naar aanleiding de prioriteitstelling vastgesteld door de bewoners via de "wijkagenda", aan de slag met het "achterstallig onderhoud" van het groen in Doesburg. De gemeente begint in onze wijk.

klik voor het hele beeld

Onderstaand de informatie over de aanpak van de gemeente.

"December 2014 Gemeente Doesburg

Om uitvoering te geven aan het Groenstructuurplan 2013 is door het college van burgermeester en wethouders in 2013 het beheerplan voor het openbaar groen opgesteld. Eén van de uitgangspunten in dit plan is het omvormen van groen in de parkzones van Beinum naar gras en het extensief gaan beheren van de graszones naar bloemenweides op locaties waar dit kan. In dit kader is er geld beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud ofwel omvorming van openbaar groen. In deze brief wordt u geïnformeerd over de locaties waar groen wordt omgevormd van bosplantsoen naar gazon en gedeelten van grote gazonoppervlakten omgevormd tot bloemenweide. Voor enkele vakken zal worden onderzocht in hoeverre ze te koop kunnen worden aangeboden als “snippergroen”. Deze aanwonenden zullen door de gemeente worden benaderd.

Voor het omvormen van de vakken groen zijn de volgende criteria gehanteerd:
• Versnipperd (kleinschalig) groen met hoge beplanting.
• De vakken die overgroeid zijn met bramen.
• Mensen ondervinden overlast langs hun tuinen en erven.
• Verouderde plantvakken waar verwilderde rozen, bosplantsoen of alle andere soorten sierheesters in groeien.

De meeste klachten met betrekking tot groen zijn afkomstig zijn uit de wijk Beinum en daarom wordt voorgesteld om hier de eerste aanzet tot omvorming te geven. De klachten hebben vooral betre kking op overhangend groen bij paden en erfgrenzen, achterstallig onderhoud (bramen) en sociale onveiligheid. Oorzaak van deze klachten is dat het groen in de wijk Beinum een erg landschappelijk karakter heeft en geen afstemming vindt met de omgeving en ontsluitingen.

De op de tekening aangegeven plantvakken zijn niet meer vitaal en het onderhoud maar ook opknappen van de vakken is te duur. Door van deze vakken gras te maken blijft het kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte acceptabel en binnen het gestelde kwaliteitsbeeld. Daarnaast sluit het groen dan beter aan bij de omgeving, wordt opener en sociaal veiliger.

Daarnaast wordt voorgesteld om de gazonlobben (grote grasoppervlakten in de wijk) die centraal in de wijk Beinum liggen gedeeltelijk in te laten zaaien met bloemenmengsel. We doen dit alleen waar dit kan en dit zal het gebruik niet doorkruisen. Hierdoor zal de wijk fleuriger en kleurrijker worden waardoor u als bewoner meer aandacht zult krijgen voor het groen en de beleving hierin. De ingezaaide bloemenweides behoeven een of twee maal per jaar te worden gemaaid.

Met de omvorming van genoemd openbaar groen zoals op tekeningen (rode vakken) aangegeven zal deze winter worden begonnen in de wijk Beinum. Het inzaaien van de gerooide vakken met gazon of bloemenmengsel zal, afhankelijk van weer, in de periode april/mei worden uitgevoerd. Voor vragen kunt u terecht bij het gebruikelijke info adres van de gemeente Doesburg, info@doesburg.nl."

Deel dit artikel These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Tumblr
  • Twitter

Eén reactie

Tonnie Jansen (E-mail ) - 04-01-’15 18:23  
Emoticons
Om te voorkomen dat er automatische berichten geplaatst worden (spam) is een simpele vraag vaak voldoende.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.Persoonlijke info onthouden?:
Kattebel:
Verberg e-mail:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.
 

Over

Dit is de weblog van de wijkraad van de Doesburgse wijk Beinum. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij info@wijkraadbeinum.nl. Luchtfoto in de header komt van google maps. De website is gemaakt met Pivot.

Tagwolk

Archieven

Categorieën

Laatste reacties

Tonnie Jansen (Omvorming openbaa…):
jelle (Deka Goede Doelen…):
D K (Deka Goede Doelen…):
cindy (Verslag wijkbijee…):
Markus (Nationale opschoo…):
Den (Beinum weer stukj…):

Links

Zoek!

Dinges

XML: RSS Feed
XML: Atom Feed