Kattebel

» Boomgaard Beinum zoekt donateurs

Dit is een bericht van de vrijwilligers van Boomgaard Beinum  

Lees verder   Drie reacties |

« Wijkbijeenkomst 2012 | Home | Bericht over woonrijp… »

Verslag wijkbijeenkomst

Zondag 29 April 2012 at 09:09 am.

Afgelopen woensdag vond de wijkbijeenkomst ten behoeve van de wijkagenda plaats.

Vorig jaar is de eerste wijkagenda opgesteld. De wijkagenda is hét instrument om de prioriteiten binnen de wijk voor de langere termijn vast te stellen. Aan de hand van deze wijkagenda zullen wijkraad, gemeente en de diverse maatschappelijke organisaties zich inzetten voor de realisatie ervan. Zeker nu er op allerlei zaken bezuinigd wordt is het nog belangrijker om daar te investeren waar het meeste behoefte aan is.

In een bijeenkomst met de wijkbewoners op 12 januari 2011 is de wijkraad Beinum, Doesburg, gestart met het opstellen van deze wijkagenda. De wijk Beinum was de eerste wijk die aan de slag ging met deze wijkagenda en was daarmee de “pilot” van de (concept) notitie van de gemeente Doesburg met betrekking tot wijkgericht werken. Op 24 maart is het rapport gepresenteerd aan alle betrokken (maatschappelijke) partijen.

Na een jaar is het tijd om de balans op te maken, en ook weer naar de toekomst te kijken en de wijkagenda te herijken.

 Hiervoor was opnieuw een wijkvergadering belegd die afgelopen woensdagavond 25 april plaatsvond op basisschool de Wetelaar. Vele tientallen wijkbewoners kwamen hier op af. Met name de nieuwste uitbreidingswijk Beinum-west was goed vertegenwoordigd. Wellicht dat dit kwam doordat het aanleggen van de wegen daar lang op zich laat wachten en men al geruime tijd tussen het zand leeft.

In een terugblik werd kort stilgestaan bij diverse zaken die gerealiseerd zijn, zoals het opknappen en herinrichten van het plein aan de Beumerskamp (deka-plein), het plaatsen van zoutstrooibakken zodat buurtbewoners elkaar kunnen helpen bij gladheidsbestrijding en natuurlijk de kindervakantieweek die in samenwerking met kinderopvang organisatie Markant voor zo´n 100 kinderen een onvergetelijke zomerweek opleverde! Speciale aandacht ging uit naar het idee van Fennie Hakkers (Kunstkring Fennie) om eenzaamheid in de samenleving tegen te gaan. Het idee om “gewoon te bellen” resulteerde in een, in samenwerking met het Rode Kruis opgezette, Telefooncirkel voor heel Doesburg. Helaas was Fennie op de 25e verhinderd maar op 28 april hebben wijkraadslid Gerdy Oosten en de coördinator van de Telefooncirkel (oud wethouder) Frans Hofman haar in haar atelier aan de Didamseweg verrast met een bloemetje als dank voor dit prachtige idee.

Bloemen

v.l.n.r. Gerdy Oosten, Fennie Hakkers, Frans Hofman

Na de terugblik gaf JanWillem Klink (namens Cambio coördinator jongerencentrum 0313 & jongerenwerk) antwoord op vragen over hoe het jongerenwerk eruit ziet en wat zoal de resultaten zijn. Hij werd hierin ondersteund door de wijkagenten, Roel Mateman en Henk Willemsen, die ook aanwezig waren. De aanwezigen hadden uiteraard kritische vragen, maar men was toch zeer tevreden over de rust van de afgelopen tijd.

Na een goede kop koffie zijn de wijkbewoners verdeeld over diverse tafels om in kleine kring aan de hand van thema´s als “verkeer”, “duurzaamheid” en “overlast” te brainstormen over concrete oplossingen. De resultaten van de brainstorm zijn vervolgens aan elkaar gepresenteerd, waarna men met behulp van stickers punten kon toekennen aan de diverse ideeën. De meeste punten gingen naar plannen voor “zonnepanelen op alle woningen”, “mooi en toegankelijk maken van de boomgaard” en “stickers voor kinderen als beloning wanneer de ouders niet met de auto naar school gaan”. Een terugkerend thema is de overlast door hondenpoep, en hiervoor kreeg het punt “meer afvalbakken én uitgiftepunten zakjes” ook behoorlijk veel stemmen.

De resultaten zullen nog meer in rapportvorm samengevat worden. Met deze wijkagenda in de hand kan de wijkraad weer flink vooruit in het verder verbeteren van de mooie wijk Beinum.

Deel dit artikel These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Tumblr
  • Twitter

vier reacties

cindy - 29-10-’12 22:05

Een of meer reacties staan in de wachtrij om goedgekeurd te worden.  
Emoticons
Om te voorkomen dat er automatische berichten geplaatst worden (spam) is een simpele vraag vaak voldoende.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.Persoonlijke info onthouden?:
Kattebel:
Verberg e-mail:

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.
 

Over

Dit is de weblog van de wijkraad van de Doesburgse wijk Beinum. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij info@wijkraadbeinum.nl. Luchtfoto in de header komt van google maps. De website is gemaakt met Pivot.

Tagwolk

Archieven

Categorieën

Laatste reacties

Tonnie Jansen (Omvorming openbaa…):
jelle (Deka Goede Doelen…):
D K (Deka Goede Doelen…):
cindy (Verslag wijkbijee…):
Markus (Nationale opschoo…):
Den (Beinum weer stukj…):

Links

Zoek!

Dinges

XML: RSS Feed
XML: Atom Feed